Informasjon

Vi gleder oss til 2023.

Invitasjon 2023

Invitasjon 2023

Nye regler for rulleskipigger

NSF har gitt nye føringer og regler for rulleskipigger. Vi forsøker å følge deres retningslinjer, men vet at det er vanskelig å få gjennomført.

Tre klubber – tre renn

Oslo Rulleskicup er tre renn fordelt på ulike arrangører. Vi avholder to i Holmenkollen Rulleskianlegg og ett i Lillomarka Rulleskianlegg.

Startliste ORC 2023

Startliste RENN I

Startliste RENN II

Startliste RENN III

Kjøreplan ORC 2023

Kjøreplan RENN I – laster du ned her –

Praktisk informasjon renn I (2023)

Etteranmelding

Vi tar imot etteranmeldinger, så sant det er ledige plasser. Mao, kan fort bli begrenset i enkelte klasser.

Påmelding

  • egen side med informasjon finner du her
  • påmeldingen skjer i ISONEN

Klasser for ORC 2023

FØDTÅrskull
2015GJ9
2014GJ10
2013GJ11
2012GJ12
2011GJ13
2010GJ14
2009GJ15
2008GJ16

Brikke

  • vi bruker brikke på hjelm. Denne deles ut sammen med startnummeret.

Start

Det er individuell start. Yngste starter først. Vi har første start kl. 18:00 og siste start ca kl. 20:30

Startnummer

Startnummer sorteres på klubb og kan hentes på arena før rennstart. Merk at det er egen brikke til hjelm for tidtaking. Dette får du når du henter startnummeret.

Oppvarming

Vi har et eget lukket område ved start for oppvarming. Det skal ikke være foresatte med inn her, det er kun for utøvere.

Rulleski

Alle som deltar går på utlåns ski i konkurransen, SKATE. Det gir like forhold for alle. Vi går på Swenor skate ski.

Merk at du tar med deg egne ski til oppvarming.

YNGSTE KLASSER – for 2023 årskullene 2014 og 2015:

I de to yngste klassene som er urangerte, er det tillatt å bruke egne ski. Dette er klasser hvor det ikke vil bli oppført resultater, ref. reglementet til NIF.

MELLOM KLASSER – for 2023 årskullene: 2012-2013:

Begge klasser går på utlånsski, swenor, juniorski.

ELDRE KLASSER, dvs fom 3 km – for 2023 gjelder det årskull fom 2011:

Eldre klasser går på utlånsski, swenor voksenski.

Sikkerhet

Skiforbundet har lagt frem en god liste med rulleskivett. Det er nye regler om rulleskipigger, vi ber alle følge dette, så sant de får tak i nye pigger. Bruk også ALLTID hjelm. Ingen får starte uten hjelm.

Mer hos Skiforbundet her.

Lisens

Alle utøvere yngre enn 13 år er forsikret gjennom NIF. Utøvere eldre enn 13 år, eller som fylte 13 år i skisesongen og tegnet lisens, har denne frem til 1. oktober.

Utøvere som har fylt 13 år i 2023 etter skisesongens slutt, må ha lisens for å gå renn frem til 1. oktober. Dette er løperens ansvar å ordne. Enganslisens fåes kjøpt via egen app hos NSF. Her QR koden til NSF for engangslisens:

Premiering

Premier til alle. I rangerte klasser deles det i tillegg ut premier til de tre beste.

Kafé

Vi inviterer til hyggelig kafe på arena.

Sportsbutikk

Hver klubb, sin samarbeidspartner på sportsbutikk. De respektive sportsbutikkene blir med oss på renn om de har anledning. Er de der, kan du få råd og hjelp og/eller handle litt.