Informasjon

Vi gleder oss til 2022.

INFORMASJON – kommer

Invitasjon 2022

Invitasjon kommer

Tre klubber – tre renn

Oslo Rulleskicup er nå tre rulleskirenn for årsklassene 9-16 år. LYN SKI har inngått samarbeid med Bækkelaget SK og Lillomarka SK, vi arrangerer ett renn hver. Det betyr to renn i Holmenkollen og ett renn på Lillomarka arena.

Startliste ORC 2022 – kommer

Kjøreplan ORC 2022 – kommer

Kjøreplan laster du ned her

Etteranmelding

Påmelding

  • egen side med informasjon finner du her
  • påmeldingen skjer i Min Idrett

Brikke

  • vi bruker brikke på hjelm. Denne deles ut ved start, når man går inn i startslusen.

Start

Det er individuell start. Yngste starter først. Vi har første start kl. 18:00 og siste start ca kl. 20:30

Startnummer

Startnummer sorteres på kohort og klubb. Det betyr at alle 2012-2013 fra samme klubb, har en hentepose med startnummer. Videre vil alle 2011-2012 fra samme klubb ha en henting. osv.

Oppvarming

Vi har et eget lukket område ved start for oppvarming. Det skal ikke være foresatte med inn her, det er kun for utøvere.

Rulleski

Alle som deltar går på utlåns ski i konkurransen, SKATE. Det gir like forhold for alle. Vi går på Swenor skate ski.

Merk at du tar med deg egne ski til oppvarming.

YNGSTE KLASSER – for 2022 årskullene 2013 og 2014:

I de to yngste klassene som er urangerte, er det tillatt å bruke egne ski. Dette er klasser hvor det ikke vil bli oppført resultater, ref. reglementet til NIF.

MELLOM KLASSER – for 2022 årskullene: 2011-2012:

Begge klasser går på utlånsski, swenor, juniorski.

ELDRE KLASSER, dvs fom 3 km – for 2022 gjelder det årskull fom 2010:

Eldre klasser går på utlånsski, swenor voksenski.

Lisens

Alle utøvere yngre enn 13 år er forsikret gjennom NIF. Utøvere eldre enn 13 år, eller som fylte 13 år i skisesongen og tegnet lisens, har denne frem til 1. oktober.

Utøvere, fra 2010 kullet, som har fylt 13 år i 2022 må ha lisens for å gå renn frem til 1. oktober. Dette er løperens ansvar å ordne. Enganslisens fåes kjøpt ved startnummerutdeling.

Premiering

Premier til alle. I rangerte klasser deles det i tillegg ut premier til de tre beste.

Kafé

Vi har ikke kafe på renn I, pga smittevern.

Sporsbutikk

Hver klubb, sin samarbeidspartner på sportsbutikk. De respektive sportsbutikkene blir med oss på renn. Her kan du få råd og hjelp og/eller handle litt. Bull har med seg rulleskipigger, rulleski og litt til.