Informasjon

Vi gleder oss til 2023.

Invitasjon 2023

KOMMER

Tre klubber – tre renn

Oslo Rulleskicup er tre renn fordelt på ulike arrangører. Vi avholder to i Holmenkollen Rulleskianlegg og ett i Lillomarka Rulleskianlegg.

Startliste ORC 2023

Startliste RENN II – tirsdag 6. september (Lillomarka)

Startliste RENN I – torsdag 1. september

Kjøreplan ORC 2022 –

Kjøreplan RENN I – laster du ned her

Praktisk informasjon renn I (2022)

Etteranmelding

Vi tar imot etteranmeldinger på dagen til alle tre renn.

Påmelding

  • egen side med informasjon finner du her
  • påmeldingen skjer i Min Idrett

Brikke

  • vi bruker brikke på hjelm. Denne deles ut sammen med startnummeret.

Start

Det er individuell start. Yngste starter først. Vi har første start kl. 18:00 og siste start ca kl. 20:30

Startnummer

Startnummer sorteres på klubb og kan hentes på arena før rennstart. Merk at det er egen brikke til hjelm for tidtaking. Dette får du når du henter startnummeret.

Oppvarming

Vi har et eget lukket område ved start for oppvarming. Det skal ikke være foresatte med inn her, det er kun for utøvere.

Rulleski

Alle som deltar går på utlåns ski i konkurransen, SKATE. Det gir like forhold for alle. Vi går på Swenor skate ski.

Merk at du tar med deg egne ski til oppvarming.

YNGSTE KLASSER – for 2022 årskullene 2013 og 2014:

I de to yngste klassene som er urangerte, er det tillatt å bruke egne ski. Dette er klasser hvor det ikke vil bli oppført resultater, ref. reglementet til NIF.

MELLOM KLASSER – for 2022 årskullene: 2011-2012:

Begge klasser går på utlånsski, swenor, juniorski.

ELDRE KLASSER, dvs fom 3 km – for 2022 gjelder det årskull fom 2010:

Eldre klasser går på utlånsski, swenor voksenski.

Nytt om sikkerhet

Skiforbundet har lagt frem en god liste med rulleskivett. (Regelen om størrelse på pigger kommer ikke til å bli kontrollert. Dette fordi piggene ikke er å få tak i). Bruk også ALLTID hjelm. Ingen får starte uten hjelm.

Mer hos Skiforbundet her.

Lisens

Alle utøvere yngre enn 13 år er forsikret gjennom NIF. Utøvere eldre enn 13 år, eller som fylte 13 år i skisesongen og tegnet lisens, har denne frem til 1. oktober.

Utøvere, fra 2009 kullet, som har fylt 13 år i 2022 må ha lisens for å gå renn frem til 1. oktober. Dette er løperens ansvar å ordne. Enganslisens fåes kjøpt ved startnummerutdeling.

Premiering

Premier til alle. I rangerte klasser deles det i tillegg ut premier til de tre beste.

Kafé

Vi inviterer til hyggelig kafe på arena.

Sporsbutikk

Hver klubb, sin samarbeidspartner på sportsbutikk. De respektive sportsbutikkene blir med oss på renn om de har anledning. Er de der, kan du få råd og hjelp og/eller handle litt.