Informasjon

ENDELIG – vi gleder oss til renn! Velkommen!

I disse noe turbulente dager 🙂

Smittevernspåminnelse under Oslo Rulleskicup 2021, renn I

 • Alle som er syke må holde seg hjemme.
 • Alle som har det minste symptom på covid 19, må holde seg hjemme.
 • Er du i karantene skal du ikke komme til rennet, verken som utøver, støtteapparat eller funksjonær.
 • Utøvere og foresatte som er i testkarantene, dvs de er sendt hjem fra skole/jobb og fått beskjed om å teste seg, kan kun komme dersom de har tatt en test og fått negativt svar. (tilsvarende som man kan komme på skolen dagen etter, hvis man tester negativt etter å ha blitt sendt hjem). Har man ikke rukket å teste eller ikke fått svar, skal man ikke møte på renn. Man trenger ikke å vente på alle tre testsvar, men vi ber innstendig de som vet at de har vært tett på syke om å vurdere om de bør møte, av hensyn til alle.
 • Dernest ber vi dere innstendig om å holde avstand under hele arrangementet.
 • Arrangementet foregår ute, vi er ikke inne.
 • Vi har tatt vekk alle poster som gir rom for mingling, så som kafe, løpedrikke mm.
 • Det står stasjoner med antibac mange steder på arena. Benytt dette når der går fra ett gjøremål til et annet.

INFORMASJON Renn 1 og Renn 3.

Invitasjon 2021

Her finner dere invitasjon til årets tre renn.

For 2021

Oslo Rulleskicup er nå tre rulleskirenn for årsklassene 9-16 år. LYN SKI har inngått samarbeid med Bækkelaget SK og Lillomarka SK, vi arrangerer ett renn hver. Det betyr to renn i Holmenkollen og ett renn på Lillomarka arena.

Startliste ORC 2021, renn 3

Startliste ORC 2021, renn 3

Startlister ORC 2021, renn 1

Kjøreplan ORC 2020, renn 1 og renn 3

Kjøreplan laster du ned her

Etteranmelding

Vi tar ikke imot etteranmeldinger. Renn 1 er fulltegnet.

Påmelding

 • egen side med informasjon finner du her
 • påmeldingen skjer i Min Idrett

Brikke

 • vi bruker brikke på hjelm. Denne deles ut ved start, når man går inn i startslusen.

Start

Det er individuell start. Yngste starter først. Vi har første start kl. 18:00 og siste start ca kl. 20:30

Startnummer

Startnummer sorteres på kohort og klubb. Det betyr at alle 2012-2013 fra samme klubb, har en hentepose med startnummer. Videre vil alle 2011-2012 fra samme klubb ha en henting. osv.

Oppvarming

Vi har et eget lukket område ved start for oppvarming. Det skal ikke være foresatte med inn her, det er kun for utøvere.

Rulleski

Alle som deltar går på utlåns ski i konkurransen, SKATE. Det gir like forhold for alle. Vi går på Swenor skate ski.

Merk at du tar med deg egne ski til oppvarming.

YNGSTE KLASSER – for 2021 årskullene 2012 og 2013:

I de to yngste klassene som er urangerte, er det tillatt å bruke egne ski. Dette er klasser hvor det ikke vil bli oppført resultater, ref. reglementet til NIF.

MELLOM KLASSER – for 2021 årskullene: 2011-2010:

Begge klasser går på utlånsski, swenor, juniorski.

ELDRE KLASSER, dvs fom 3 km – for 2021 gjelder det årskull fom 2009:

Eldre klasser går på utlånsski, swenor voksenski.

Lisens

Alle utøvere yngre enn 13 år er forsikret gjennom NIF. Utøvere eldre enn 13 år, eller som fylte 13 år i skisesongen og tegnet lisens, har denne frem til 1. oktober.

Utøvere, fra 2009 kullet, som har fylt 13 år i 2021 må ha lisens for å gå renn frem til 1. oktober. Dette er løperens ansvar å ordne. Enganslisens fåes kjøpt ved startnummerutdeling.

Premiering

Premier til alle. I rangerte klasser deles det i tillegg ut premier til de tre beste.

Kafé

Vi har ikke kafe på renn I, pga smittevern.

Sporsbutikk

Hver klubb, sin samarbeidspartner på sportsbutikk. De respektive sportsbutikkene blir med oss på renn. Her kan du få råd og hjelp og/eller handle litt. Bull har med seg rulleskipigger, rulleski og litt til.